گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
تغییر نام

 تغییر نام

درخواست تغيير نام در صورت احراز شرايط ذيل, قابل پذيرش و بررسی است:

1- تغيير نام کسانی که تغيير جنسيت داده و در دادگاه صالحه داخل کشور حکم به تغيير نوع جنس در اسناد سجلی و شناسنامه آنان صادر نموده است.

2 - تغيير نام کساني که به موجب تبصره 6 ماده 20 قانون ثبت احوال با تاييد مراجع ذيصلاح به دين مبين اسلام مشرف شده اند.

3- حذف کلمات زايد و غير ضروری در نام مانند:

کلمات قلی و غلام در نامهايی مثل رضاقلی، يا غلامعباس و نيز کلمات زايد مثل گرگ از گرگعلی يا زلف از زلفعلی

تبصره: پيشوند « عبد » خاص اسامی و صفات ذات پروردگار است و در ساير موارد مانند عبدالموسی يا عبدالرسول، متقاضی می تواند تقاضای حذف آنرا بنمايد.

يادآوری می گردد حذف « عبد » قبل از اسامی ذات باريتعالی به هيچوجه مجاز نمی باشد، مانند حذف عبد از اسامی خاص نظير عبدالخالق، عبدالرحمان و ...

4 -  اصلاح اشتباهات املايی در نام مانند زهراب به سهراب يا منيجه به منيژه

5- اسامی نامتناسب با جنس مانند: نصرت يا ماشاء ا ... برای خانمها و اشرف, اکرم, عصمت و ... برای آقايان

6- نامهای زننده و مستهجن که شامل موارد زير می شود:

1/6 - نامهايی که معرف صفات مذموم و مغاير ارزشهای والای انسانی است مثل گرگ و قوچی و ...

2/6 - نامهايی که با عرف و فرهنگ و مقدسات مذهبی مردم مغاير باشد مثل خونريز، چنگيز، يزيد و ...

3/6 - نامهايی که موجب اشاعه و ترويج فرهنگ بيگانه و فرهنگ سلطه گردد مثل وانوشکا، ژاکادو، شاهدوست و ...

4/6 - نامهايی که موجب تحقير دارنده آن و يا معنای لغوی آن در جامعه قابل پذيرش نباشد مثل کنيز، گدا، صدتومانی و ...

5/6 - در صورتی که اسامی انتخاب شده محلی با توجه به موقعيت و منزلت اجتماعی شخص و يا شرايط زمان مناسب نباشد.

7- نامهايی که موجب هتک حيثيت مقدسات اسلامی گردد، مانند: عبداللات، عبدالعزی و ...

8- نامهای مرکبی که در عرف يک نام محسوب نمی شود. (اسامی مرکب ناموزون) مانند: سعيدبهزاد، شهره فاطمه، حسين معروف به کامبيز و ...

9 - عناوين، اعم از لشکری يا کشوری و يا ترکيبی از نام و عنوان مانند: سروان، سرتيپ، دکتر، شهردار و يا سروان محمد و شهردار علی و ...

10- القاب، اعم از ساده يا مرکب مانند: ملک الدوله، خان و يا خسروخان، سلطانعلی، شوکت الملک و ...

11- اسامی همنام دريک خانواده (هم نام بودن برادران يا خواهران يا پدر و فرزند يا مادر و فرزند)

در اين صورت ارسال تصوير شناسنامه فرد همنام نيز همراه ساير مدارک ارايه شود.

ملاحظه1: انتخاب و تغيير نام برای اقليتهای رسمی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دينی آنان است.

ملاحظه2: اضافه نمودن سيادت به نام برای کسانی که سيادت در شناسنامه و اسناد سجلی پدر يا جد پدری آنان درج شده باشد امکان پذير خواهد بود. حذف سيادت از نام نيز در صورت اثبات عدم سيادت پدر و جد پدری در محکمه صالحه داخلی ايران مقدور خواهد بود.

 

يادآوری مهم :

تغيير واژه های مصطلح و متعارف مانند: ابراهيم، جعفر، داريوش، اردشير، داود، شهره، منيژه و ... در صلاحيت هياتهای حل اختلاف نبوده و اين گونه متقاضيان بايد درخواست خود را شخصاً يا از طريق وکيل به محاکم صالحه داخل کشور ارايه نمايند.

 

مدارك لازم برای تغییر نام:

1-  اصل شناسنامه متقاضي و دو نسخه تصویر تمام صفحات آن

2- سه قطعه عکس 3 در 4 متقاضي
3- تکميل و امضاء  درخواست تغییر نام (نمونه شماره 111)   

4- تصویر دو طرف کارت اقامت

5- پرداخت هزينه تغییر نام در وجه Consulat de la R. I. dIRAN à PARIS

 
** توجه : رسیدگی به درخواست تغییر نام و نام خانوادگی در سازمان ثبت احوال داخل كشور (حوزه محل صدور شناسنامه) انجام می گیرد و به طور متوسط 6 ماه بطول می انجامد.

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران