گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
تغییر نام خانوادگی

 تغییر نام خانوادگی

 

هر کس می تواند پس از رسيدن به سن قانونی (18 سال) با رعايت مفاد اين دستورالعمل, نام خانوادگی خود را از طريق انتخاب واژه بلامعارض يا با کسب اجازه از دارنده حق تقدم برای يکبار تغيير دهد.

اشخاص واجد شرايط می توانند در موارد زير درخواست تغيير نام خانوادگی نمايند:

1- نام خانوادگی از واژه های نامناسب باشد مانند: پالانی, بيچاره, گدا, آشوغ, درويزه وامثال آن.

2 - نام خانوادگی بيش از دو کلمه باشد, مانند: خنجری برار عزيزی, فلاح ناگزير لنگرودی, قره خانی علی آبادی, اميری پور مقدم و نظاير آن.

تبصره: کلماتی که به (ياء نسبت) به صورت مفرد يا جمع ختم شوند يک کلمه محسوب می شوند, مانند: حسينی, حسينيان و غيره.

3 - نام خانوادگی از واژه های خارجی يا با آن ترکيب شده باشد, مانند: علی اف, چارلتون, جانسون و غيره.

4 - نام خانوادگی از کلمات مذموم و يا مغاير با ارزشهای فرهنگ اسلامی باشد, مانند: بی دين, شيطان پرست, شاه پرست و نظاير آن.

5 - نام خانوادگی از واژه های منسوب به مناصب يا القاب و عناوين باشد, مانند: سرهنگ, خان, مهندس و ...

6 - نام خانوادگی از اسامی محل يا منسوب به محل و نامناسب باشد.

7 - هرگاه محکوميت جزايی موثر برای يکی از افراد خانواده پيش بيايد و داشتن آن نام خانوادگی موجب ننگ و سرافکندگی باشد. (ارايه رونوشت مصدق دادنامه قطعی, الزامی است)

1/7 - محکوميت موثر کيفری عبارت است از محکوميت به حد, محکوميت به قطع يا نقص عضو, محکوميت به مجازات حبس از يک سال به بالا در جرايم عمدی, محکوميت به جزای نقدی به مبلغ دو ميليون ريال و بالاتر, سابقه محکوميت لازم الاجرا دو بار يا بيشتر به علت جرمهای عمدی مشابه با هر ميزان مجازات (جرمهای عمدی مشابه نظير سرقت, کلاهبرداری, اختلاس, ارتشاء و خيانت در امانت)

8 - هرگاه تغيير نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی پدر, جد پدری, فرزند, برادر, خواهر و عمو باشد.

1/8 - تغيير نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی مردی که مادر پس از فوت پدر طفل با وی مزاوجت می نمايد با رعايت ساير مقررات مربوطه بلااشکال است.

 

موارد حذف پيشوند يا پسوند نام خانوادگی

 

اشخاص واجد شرايط می توانند در موارد زير حذف پيشوند يا پسوند نام خانوادگی خود را درخواست نمايند:

1- نام خانوادگی, ترکيبی از يک واژه و نام محل يا منسوب به محل باشد, مانند: افتخاری تهرانی, تبريزی رادمنش و نظير آن.

2- نام خانوادگی, ترکيبی از يک واژه و نام ايل يا طايفه باشد, مانند: محسنی قشقائی, زرالوندی احمدی و ...

3- نام خانوادگی, ترکيبی از يک واژه و نام يکی از حرف يا مشاغل باشد, مانند: بنکدار قاسمی, مجيدی سقطچی و غيره.

4- هرگاه پيشوند يا پسوند نام خانوادگی, حرف, عدد يا کلمه زايد باشد, مانند: م قاسمی, شکوهی هفت, مرحومه حسنی و غيره.

تبصره 1 - هرگاه نام خانوادگی ترکيبی از دو نام محل يا منسوب به محل, دو شغل يا دو ايل و طايفه يا ترکيبی از آنها باشد, به انتخاب متقاضی يکی از دو جزء قابل حذف است, مانند: شيرازی مشهدی, قناد زرگر, موگوئی بختياری و نظاير آن.

تبصره 2 -  چنانچه نام خانوادگی ترکيبی از يک واژه و نام محل يا منسوب به محل به همراه يک کلمه يا پسوند بعد از نام محل باشد به هنگام حذف نام محل, کلمه مزبور نيز حذف می گردد, مانند: اميری دزفولی زاده

تبصره 3 - تغيير نام خانوادگی ازطريق وحدت (رديف 8) ازشمول موارد مندرج در این بند  مستثنی خواهد بود.

مدارك لازم:

1-  اصل شناسنامه متقاضي و کپي تمام صفحات آن
2-  سه قطعه عکس 3 در4 متقاضي
3-  تکميل و ارائه  درخواست تغییر نام خانوادگی(نمونه شماره 112)
4-  تصویر دو طرف کارت اقامت
5- پرداخت هزينه تغییر نام خانوادگی

 ** توجه : رسیدگی به درخواست تغییر نام و نام خانوادگی در سازمان ثبت احوال داخل كشور (حوزه محل صدور شناسنامه) انجام می گیرد و به طور متوسط 6 ماه بطول می انجامد.

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران