گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
مشمولان دانشجو فرزند مامورين ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران

مشمولان دانشجو فرزند مامورين ثابت دولت جمهوری اسلامی ايران

فرزندان مشمول مامورين ثابت دولت جمهوری اسلامی ايران در خارج از كشور كه در یكی از دانشگاههای محل ماموریت پدر مشغول به تحصیل هستند به دو صورت زير مي توانند از كشور خارج شوند:

 

الف: چنانچه بيش از 4 نيمسال تحصيلي از تحصيلشان نگذشته باشد و ظرف مدت يكسال از تاريخ خروج وارد دانشگاه شد ه باشند.

1- مجوز خروج صادر خواهد شد.

2- معافيت تحصيلي خواهند گرفت.

3- با رعايت سقف مجاز ادامه تحصيل دانشجويان مشابه داخل كشور، مي توانند در خارج از كشور تحصيل نمايند.

4- در خاتمه تحصیلات پس از معرفي بموقع خود بدون غيبت برگ اعزام دريافت مي كنند.

 

ب: چنانچه بيش از 4 نيمسال تحصيلي از تحصيلشان گذشته باشد و بعد از يكسال از تاريخ خروج از كشور وارد دانشگاه شوند ( طبق تبصره2  ماده 103 رفتار خواهد شد)

ماده103- اداره وظيفه عمومي از مشمولاني كه به طور موقت در موارد مندرج در اين آئين نامه به خارج مسافرت مي نمايند تضمين لازم به صورت سپرده نقدي يا ضمانت نامه بانكي اخذ نموده و با مشمول شرط
مي نمايند كه در صورت عدم مراجعت به موقع مبلغ مورد تضمين به نفع دولت ضبط و نسبت به احضار مشمولان مورد بحث از طريق مبادي ذيربط اقدام لازم به عمل خواهد آورد.

تبصره1- در صورتيكه توديع سپرده نقدي يا ضمانت نامه بانكي مقدور نباشد ادراه وظيفه عمومي مجاز است با توجه به شخصيت و موقعيت اجتماعي و وضعيت مشمول و شخصي كه به عنوان متعهد مراجعه مي كند بجاي سپرده نقدي يا ضمانت نامه بانكي تعهد كتبي اخذ نمايد.

تبصره2- فرزندان مشمول مامورين ثابت دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور، همچنين كساني كه بر اساس قوانين مربوط تحت كفالت يا ولايت قانوني آنها هستند با تاييد وزارت امور خارجه و ارائه تعهد كتبي ميتوانند مادام كه ماموريت والدين آنها در خارج از كشور ادامه دارد، ايشان را همراهي نمايند.

تبصره3- خروج موقت مشمولان زير از كشور، در صورتيكه داراي معافيت تحصيلي باشند در مدت اعتبار كارت معافيت موقت، بدون اخذ تضمينهاي فوق الذكر مجاز خواهد بود:

  •  دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور كه از طريق كنكور رسمي سراسري پذيرفته شده اند با معرفي كتبي مراجع ياد شده.
  •  طلاب علوم ديني حوزه هاي علميه با تاييديه كتبي شوراي مديريت حوزه علميه قم يا نمايندگي آن در استانها.

2- معافيت تحصيلي نخواهند داشت.1- مجوز خروج صادر خواهد شد.

3- با رعايت سقف تحصيلي مانند تحصيل دانشجويان مشابه داخل كشور مي توانند در خارج از كشور تحصيل نمايند.

4- در خاتمه پس از معرفي بموقع خود برگ اعزام بدون غيبت دريافت ميكنند. 

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران